Aanmelding: Requiem van Mozart - 4 mei 2022

Het herdenkingsconcert met het REQUIEM van Mozart en andere werken werd succesvol uitgevoerd op woensdag 4 mei 2022: 20.45-22.15 u in de Nieuwe Kerk te Middelburg (ingang Groenmarkt).

Indien je als SBK-projectkoorlid graag op 4 mei 2022 aan dit concert wilde deelnemen, kon je je aanmelden via het SBK-mailadres: info@bijzonderekoorprojecten.nl. De kosten van deelname bedroegen € 65. De Stichting Bijzondere Koorprojecten SBK heeft op dit moment nog geen volgend concert gepland. Zodra dat wel het geval is, zal dat op deze website worden aangekondigd. Vermeld bij aanmelding je naam en initialen (of voornaam), je stemsoort, woonplaats, mailadres, telefoon, je koorervaring en - indien van toepassing - de naam van het koor waar je momenteel lid bij bent. 

bijgewerkt op 16 mei 2022