Contact

Er staat op dit moment nog geen nieuw concert gepland, dat door de Stichting Bijzondere Koorprojecten georganiseerd wordt.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je via het SBK-mailadres info@bijzonderekoorprojecten.nl of per post*) contact opnemen met het bestuur van de Stichting Bijzondere Koorprojecten SBK:

De positie van voorzitter is tijdelijk vacantGeerte Vierhout-Vogelaar secretaris - Bert van Klaveren penningmeester

 

*) Bestuur Stichting Bijzondere Koorprojecten SBK                                                                                                                                                                                            mw. Geerte Vierhout-Vogelaar, secretaris                                                                                                                                                                                                        p/a Oranjedijk 66                                                                                                                                                                                                                                              4381 AV Vlissingen

  SBK-bankrekening: NL72 RABO 0342 0672 22 t.n.v. Stichting Bijzondere Koorprojecten