Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je per post en/of per mail contact opnemen met het SBK-bestuur.

Postadres: Stichting Bijzondere Koorprojecten (SBK)
p/a Oranjedijk 66
4381 AV Vlissingen

Mailadres: info@REMOVE.bijzonderekoorprojecten.nl

Rekeningnummer: NL72 RABO 0342 0672 22 t.n.v. Stichting Bijzondere Koorprojecten