Repetities

Voor een goede voorbereiding op een concert wordt van je verwacht dat je als SBK-projectkoorzanger bij de repetities aanwezig bent en ook thuis de noten instudeert. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat je de Generale Repetitie bijwoont. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit van het SBK-projectkoor garanderen. Op dit moment heeft de SBK nog geen nieuw concert gepland.

De repetities voor het concert vonden plaats vanaf 22 januari 2022, op zaterdagochtenden van 10-13 uur met een korte koffiepauze. De repetities werden gehouden in de aula van de CSW | van de Perre, Griffioenstraat 17 te Middelburg. Hieronder de repetitiedata met daarachter de muziek die je voor die repetitie moest instuderen.

 

4 mei - Generale Repetitie van 15.30 - 18.30 uur op locatie in de Nieuwe Kerk te Middelburg

Het herdenkingsconcert vond plaats op woensdag 4 mei van 20.45-22.15 uur in de Nieuwe Kerk te Middelburg. 

bijgewerkt op 16 mei 2022