Repetities

Voor een goede voorbereiding op het herdenkingsconcert wordt van je verwacht dat je als SBK-projectkoorzanger bij de repetities aanwezig bent en ook thuis de noten instudeert. En vanzelfsprekend ben je aanwezig bij de Generale Repetitie op dinsdag 4 mei van 15.30-18.30 uur in de Nieuwe Kerk. Op die manier kunnen we op dinsdag 4 mei 2021, na afloop van de Nationale Dodenherdenking, samen in de Nieuwe Kerk Middelburg een prachtig concert laten horen.

De zes repetities vinden vooral plaats op de zaterdagochtenden van 10-13 uur met een korte koffiepauze. De eerste repetitie is op vrijdagavond 15 januari 2021 van 19.30-22.00 uur. Het is voor álle projectkoorzangers, maar vooral voor de nieuwe koorzangers van belang op die eerste avond aanwezig te zijn. Helaas bleek het toch nodig dat er nog één dinsdagavondrepetitie (19.30-22.00 u.) zou worden ingelast. De repetities vinden plaats op de volgende data:

1. vrijdag 15 januari:  19.30-22.00 uur in CSW Van de Perre - Middelburg*)

2. zaterdag 13 februari:  10.00-13.00 uur in CSW Van de Perre - Middelburg

3. dinsdag 9 maart:  19.30-22.00 uur in CSW Van de Perre - Middelburg

4. zaterdag 10 april:  10.00-13.00 uur in CSW Van de Perre - Middelburg

5. zaterdag 24 april:  10.00-13.00 uur in CSW Van de Perre - Middelburg

6. zaterdag 1 mei :  10.00-13.00 uur in CSW Van de Perre - Middelburg

Generale Repetitie: dinsdag 4 mei van 15.30-18.30 uur in Nieuwe Kerk - Middelburg

Herdenkingsconcert: dinsdag 4 mei van 20.45-22.15 uur in Nieuwe Kerk - Middelburg

*) locatie van de repetities: CSW Van de Perre, Griffioenstraat 17 - Middelburg.