Bestuur

- Oprichting en doelstelling

De Stichting Bijzondere Koorprojecten SBK werd opgericht op 2 april 2019 te Middelburg. Haar statuten vermelden de volgende doelstelling:

1. De stichting heeft als doel: het bevorderen van het doen uitvoeren van koorwerken, al dan niet met instrumentale begeleiding, onder leiding van een professionele dirigent, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door per concert koorzangers bijeen te brengen.

- Beleid

Het beleid van de SBK bestaat uit het ten uitvoer brengen van haar doelstelling: het organiseren van bijzondere koorprojecten. Koorzangers uit Zeeland en omgeving worden via de koorverenigingen of individueel uitgenodigd zich als deelnemer aan te melden om met het SBK-projectkoor mee te zingen in een uit te voeren concert. De projectzangers betalen een door het bestuur vastgestelde eigen bijdrage om de kosten van de koorrepetities te dekken. De kosten voor de concertuitvoering, de PR, het programmaboekje en de overige kosten worden betaald uit de inkomsten van de kaartverkoop, via het werven van fondsen en sponsors en via adverteerders in het programmaboekje.

- Actueel beleidsplan

Als eerste SBK-project wordt een herdenkingsconcert georganiseerd op maandag 4 mei 2020 van 20.45-22.15 uur in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Dit concert moest worden uitgesteld vanwege de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. De nieuwe datum van het herdenkingsconcert is op dinsdag 4 mei 2021, een jaar later. Het concert sluit dirrect aan op de officiële dodenherdenkingsplechtigheden in Middelburg, waar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere oorlogen worden herdacht. Tijdens dit concert wordt door het SBK-projectkoor het ‘Requiem’ van Mozart en het ‘Da Pacem Domine’ van Arvo Pärt uitgevoerd. Daarnaast staan er nog een kort instrumentaal werk van Arvo Pärt en een stuk voor twee solisten en orkest van Mozart op het programma. Het herdenkingsconcert wordt uitgevoerd met vier professionele solisten en orkestbegeleiding en het staat onder de algehele muzikale leiding van dirigent Pim Overduin.

- Inschrijving Kamer van Koophandel

De SBK staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 7446 5155 met als RSIN-nummer 8599.12.218.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

- Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bijzondere Koorprojecten SBK bestaat uit de volgende personen:

Maarten Steenbeek voorzitter - Geerte Vierhout-Vogelaar secretaris - Bert van Klaveren penningmeester